Breaking News

Tag Archives: KINTO ONE

เปิด 25 มี.ค.63 KINTO ONE รถเช่าส่วนบุคคลระยะยาวจากโตโยต้า เริ่มต้น 1.1 หมื่นบาท/เดือน

KINTO ONE

โตโยต้า ขยายธุรกิจใหม่ รถเช่าส่วนบุคคลระยะยาวในชื่อ KINTO ONE หวังเจาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่ไม่เน้นการเป็นเจ้าของรถ แต่เน้นการใช้รถเพื่อเป็นยานพาหนะ โดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากค่าเช่า ตั้งเป้าปีแรกมีลูกค่า 250-300 ราย

Read More »