Breaking News

Tag Archives: แกร็บตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

อยากให้ กรุงเทพมีบ้าง!! แกร็บเปิดตัว “แกร๊บตุ๊กตุ๊ก ไฟฟ้า” ที่เชียงใหม่

แกร็บ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดตั้งเครือข่ายการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปิดตัว แกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่จ.เชียงใหม่   ตั้งเป้าลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงร้อยละ 35 ภายใน 5 ปี รวมทั้งยังมุ่งลดมลพิษ และแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »